<<กลับหน้าหลัก
นายพีระพันธ์ เฒ่าอุดม
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
(ตำบลวานรนิวาส)

นายฤทธิ์ ร่มเกษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
(ตำบลหนองสนม)


นายสำราญ ทองมีเดช
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
(ตำบลกุดเรือคำ,หนองแวง)
นางวัลภา สมโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
             

น.ส.สมมะนัส เอนไชย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
(ตำบลเดื่อศรีคันไชย)

นายวิสิชน์ สุทธิอาจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
(ตำบลศรีวิชัย)
นางเสาวลักษณ์ กนกหงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
(ตำบลคอนสวรรค์)
นางวงแหวน อินธิราช
เจ้าพนักงานธุรการ
             
นางชัยศรี สร้อยมาลัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
(ตำบลขัวก่าย)

นายพูลทรัพย์ รัชปัญญา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
(ตำบลนาซอ,หนองแวงใต้)
นายสุทัศน์ กนกหงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
(ตำบลธาตุ)

นางแตงอ่อน พลรัตน์
พนักงานทำความสะอาด

 
 
   

นางสาวกนิษฐา   วรรณชาติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
(ตำบลนาคำ)

นายเสงี่ยม จิตรจัก
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
(ตำบลคูสะคาม,อินทร์แปลง)

กลับด้านบน