ข่าวย้อนหลัง

 

1  กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร รับสมัคร ระหว่างวันที่  9-12  มิถุนายน  2552  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิาส  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวานรนิวาส  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร โทร 0 42791 1147

1  ในวันที่  20  พฤษภาคม   2552  เวลา 08.00 เป็นต้นไป  อำเภอวานรนิวาส และส่วนราชการร่วมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอวานริวาส จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บูรณาการตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่  ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง (หลังเก่า)...