1

 

 

 

                             

                           

 

                           ข้อมูลพื้นฐานการผลิตทางการเกษตร


ข้อมูลพื้นฐานด้านพืช

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549

ปี 2551

ข้าว

 

 

 

 

 

 

-  ข้าวเปลือกเจ้านาปี

 82,452

 84,435

85,575

86,774

100,670 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

 82,452

 84,435

85,575

86,774

100,670 

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

74,207

32,929

81,296

82,435

92,616

 

ผลผลิต (ตัน)

28,198

390

32,924

33,633

37,972

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

380

390

405

408

410

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

 

 

 

9,000

1,200

 

-  ข้าวเปลือกเหนียวนาปี

 192,390

 197,015

199,675

202,475

 234,899

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

192,390  

197,015  

199,675

202,475

234,899  

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

190,467   

197,015  

18,9691

192,351

216,107  

 

ผลผลิต (ตัน)

74,282

78,806

77,773

79,825

90,764

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

390               

400

410

415

420

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

 

7,420

7,910

9,000

9,000

มันสำปะหลัง

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

150

250

380

420

870

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

150

250

380

420

870

 

ผลผลิต (ตัน)

341

698

1,023

1,134

2,436

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

2,276

2,794

2,693

2,700

2,800

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

1,000

1,210

1,150

1,500

2,000

ถั่วลิสง

 

 

 

210

220

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

150

184

195

210

220

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

150

184

195

59

59

 

ผลผลิต (ตัน)

33

51

52

280

270

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

           221

280

267

 

280

270

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

12,620

13,070

15,290

16,500

17,000

การปลูกยางพารา

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

283

914

2,284

1,630

230


 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

-

30

40

120

283

 

ผลผลิต (ตัน)

-

4.50

6.40

21.60

50.94

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

-

150

160

180

180

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

-

-

-

7,200

8,300

ข้าวโพดรับประทานฝักสด

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

87

95

80

98

103

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

87

95

80

98

103

 

ผลผลิต (ตัน)

174

168

144

174

175

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

1,998

1,770

1,800

1,778

1,700

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

3,560

3,610

3,660

4,500

480

การปลูกแตงกวา

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

40

56

55

65

78

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

40

56

55

65

78

 

ผลผลิต (ตัน)

81

121

118

140

175

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

2,032

2,169

2,139

2,150

2,250

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

4,700

5,420

6,210

7,000

8,000

การปลูกถั่วฝักยาว

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

20

24

26

25

25

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

20

24

26

25

25

 

ผลผลิต (ตัน)

17

26

28

26

28

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

868

1,094

1,072

1,050

1,100

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

16,140

17,620

18,030

20

20

การปลูกผักกวางตุ้ง

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

10

12

14

15

20

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

10

12

14

15

20

 

ผลผลิต (ตัน)

11

13

18

20

28

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

          1,146

1,092

1,311

 

1,350

1,400

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

7,960

7,740

9,260

1,200

1,500


การปลูกผักกาดขาว

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

5

7

10

15

18

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

5

7

10

15

18

 

ผลผลิต (ตัน)

7

11

14

23

26

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

1,347

1,599

1,411

1,500

16,450

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

7,810

9,010

10,670

1,200

1,500

การปลูกผักกาดเขียว

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

15

20

25

30

40

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

15

20

25

30

40

 

ผลผลิต (ตัน)

18

28

35

42

58

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

1,184

1,407

1,411

1,400

1,450

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

6,170

6,310

5,330

7,500

7,500

การปลูกผักกาดหอม

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

5

8

12

14

16

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

5

8

12

14

16

 

ผลผลิต (ตัน)

4.76

7.76

11.52

13.44

15.20

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

953

970

960

960

950

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

12,860

12,870

1,280

1,500

15,000

การปลูกผักบุ้ง

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

5

10

12

15

18

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

5

10

12

15

18

 

ผลผลิต (ตัน)

5.21

9.77

11.90

16.50

21.60

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

1,043

977

998

1,100

1,200

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

8,160

7,800

9,740

12,000

12,000

การปลูกมะเขือเทศ

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

240

260

320

316

366

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

240

260

320

316

266

 

ผลผลิต (ตัน)

828

941

1,152

1,137

1,326

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

3,450

3,620

3,600

3,600

3,625


 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

1,870

2,040

2,020

3,100

2,200

การปลูกแตงโม

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

18

16

15

18

22

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

18

16

15

18

22

 

ผลผลิต (ตัน)

48

57

57

74

92

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

2,676

3,554

3,841

4,100

4,200

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

3,210

3,890

4,050

5,000

5,000

การปลูกกล้วยน้ำว้า

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

 

 

 

 

 

 

     -  พื้นที่ให้ผล (ไร่)

320

380

420

473

480

 

     -  พื้นที่ไม่ให้ผล (ไร่)

60

40

53

7

20

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

320

380

420

473

480

 

ผลผลิต (ตัน)

526

585

772

946

960

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

1,643

1,540

1,839

2,000

2,000

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

4,900

5,390

7,110

8,000

8,000

การปลูกน้อยหน่า

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

 

 

 

 

 

 

     -  พื้นที่ให้ผล (ไร่)

105

110

120

123

169

 

     -  พื้นที่ไม่ให้ผล (ไร่)

5

10

10

46

10

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

105

110

12

123

169

 

ผลผลิต (ตัน)

47

49

54

55

76

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

450

450

450

450

450

 

ราคาขายเฉลี่ยหน้าฟาร์ม(บาท/ตัน)

9,620

10,440

12,160

1,200

1,200

การปลูกมะม่วง

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร่)

 

 

 

 

 

 

     -  พื้นที่ให้ผล (ไร่)

1,290

1,310

1,335

1,355

1,412

 

     -  พื้นที่ไม่ให้ผล (ไร่)

20

25

20

57

20

 

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

1,290

1,310

1,335

1,355

1,412


 

ผลผลิต (ตัน)

1,714

1,574

1,546

1,626

1,694

 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

            1,329

            1,202

1,158

 

1,200

1,200
top

<<หน้าหลัก>>